ETAPE 1


Frederikshavn Havn indgik d. 26. august 2015 aftale med Per Aarsleff A/S om gennemførelse af etape 1 af havneudvidelsen.

Havneudvidelsen omfatter bl.a. nye ydermoler, kajanlæg og baglandsarealer for 570 millioner kroner og forventes færdig i foråret 2018.
 

ETAPE 1

 

Der skal etableres i alt ca. 2,7 km. moler fordelt på 1,9 km. nordmole og 800 m. sydmole.

Sten til bygning af moler kommer fra norske og svenske stenbrud og leveres med skib og pram. Til modtagelse af sten har entreprenøren etableret en midlertidig arbejdshavn. Tilsammen skal bruges i alt ca. 700.000 tons sten til de to ydermoler.

Ydermolerne afsluttes med vertikale molehoveder, der markerer indsejlingen til havnen. Til de vertikale molehoveder indgår i alt ca. 1.050 tons stål.

Bag ydermolerne opfyldes med 2.400.000 m³ uddybningsmaterialer fra sejlrende og havnebassin til at etablere 330.000 m² baglandsareal.

Der etableres et nyt 600 m. kajanlæg med 11 m. dybdegang med mulighed for yderligere uddybning, der muliggør anløb af større skibe end tidligere. Til kajvæggen bruges i alt ca. 3.400 tons stål.

Bag ved kajvæggen anlægges en 50 m. bred kajgade med et samlet areal på i alt 30.000 m².

Vejadgang til havneudvidelsen vil ske via en forlængelse af Sandholm.

 

NORDMOLE


Nordmolen er ca. 1,9 km lang.

Den udføres som en traditionel stenkastningsmole jf. følgende tværsnit af nordmolen:
 

TVÆRSNIT AF NORDMOLE
Molen består inderst af en kerne af små sten, hvorpå der er udlagt flere lag sten med stigende størrelse. De yderste sten har en vægt på op til 8.000 kg.

Langs nordmolen anlægges en servicevej, som vil være åben for offentligheden og giver adgang til molehovedet. Servicevejen bliver 4 m. bred.

Den nordlige mole vil overvejende blive opbygget lagvis fra land og fra den nye adgangsvej, idet molen vil fungere som transportvej for tilførsel af stenmaterialer.

Sten udlægges med hydraulisk gravemaskine.

 

NORDLIGE MOLEHOVED


Nordmolen afsluttes med et vertikalt molehoved, som markerer indsejlingen til havnen.

Molehovedet opbygges af en kombivæg bestående af stålrør og spunsjern. Molehovedet får en størrelse på ca. 26 x 30 m.

Der vil være adgang til det nordlige molehoved fra land.

Molehovedet forsynes med bølgeskærm og rækværk, så det vil være muligt at stå på molehovedet og se ud over havnen og Kattegat.
 

TVÆRSNIT AF DET NORDLIGE MOLEHOVED

 

SYDMOLE


Sydmolen er ca. 800 m lang.

De yderste 525 m. af sydmolen er udformet som en traditionel stenkastningsmole jf. følgende tværsnit:
 

TVÆRSNIT AF SYDMOLE
Molen består inderst af en kerne af sand, som med sandsuger er hentet fra Læsø, hvorpå er udlagt flere lag sten med stigende størrelse. Sydmolen opbygges efter samme princip som nordmolen.

Sydmolen er på de inderste 275 m. udført som undersøisk mole, som stopper strøm- og sedimenttransport ind i havnen og er således neddykket under havoverfladen. Molen vil være synlig ved lavvande, men ved normal vandstand vil den være lige under havoverfladen. Den undersøiske mole vil blive markeret med lodrette stålstager (radarreflektor).

Den undersøiske strøm- og sedimentfælde udføres jf. følgende tværsnit:
 

TVÆRSNIT AF UNDERSØISK MOLEDen undersøiske mole er opbygget på en bund af sand, hvorpå sten er udlagt i stigende størrelse. Den undersøiske mole afmærkes med stålstager.

Den sydlige mole vil blive udført fra flåde udrustet med en hydraulisk gravemaskine, som vil tage stenmaterialer direkte fra skib.

 

SYDLIGE MOLEHOVED


Sydmolen afsluttes, som nordmolen, med et vertikalt molehovedet ved indsejlingen, men uden bølgeskærm og rækværk.

Der vil ikke være adgang til det sydlige molehoved fra land.
 

TVÆRSNIT AF SYDLIGE MOLEHOVED
 

 

KAJ


Den kommende kaj er 600 m. lang.

Langs kajen uddybes der til 11 m. vanddybde, men kajen er forberedt for 14 m. vanddybde for at sikre anløb af fremtidens store skibe.

Kajen udføres med en kombivæg bestående af stålrør og spunsjern, der afsluttes foroven med en kajmur i beton.

Kajen forankres til ankerplader i beton og stålspuns, som placeres 30-50 m. bag kajen.
 

TVÆRSNIT AF DEN KOMMENDE KAJSTRÆKNING
 På kajmuren monteres pullerter og fendersystem til optagelse af laster fra skibe, som ligger til og ved kaj.

Ved hver fender monteres der redningsstiger.

Kajgaden bliver 50 m. bred og bliver belyst med LED-lamper.

 

UDDYBNING OG OPFYLDNING


Den nuværende ca. 2 km. lange sejlrende uddybes til 12 m. vanddybde og en bredde på 150 m.

Inden for de nye ydermoler uddybes der til 12 m. vanddybde i det nye svajeareal og til 11 m. vanddybde ud for den nye 600 m. lange kaj.

Der er mulighed for yderligere uddybning til 15 m. for sejlrende og svajeareal og 14 m. ud for 600 m. kajen.

Det materiale, der optages ved uddybningen, bliver anvendt til opfyldning af baglandsarealet.

Bagarealet bliver på 330.000 m². Der indgår ca. 2.400.000 m³ sand og ler fra sejlrende og havnebassin til opfyldningen.

Selve uddybningen må, så længe der ikke er etableret nye ydermoler, kun foregå i perioden fra oktober til april på grund af hensyn til planternes vækstsæson og for at minimere gener for badegæster ved nærliggende strande. Uddybningen blev genoptaget til efteråret 2016.

Uddybning sker med sandpumpere, hydrauliske gravemaskiner og spandkædemaskine.

Sandmaterialer optages med sandpumpere, som via et rør pumpes ind til bagarealer.

Lermaterialer optages med gravemaskine og/eller spandkædemaskine, der oplægges i pramme, som sejles ind i bagarealer og tømmes.

#portoffrederikshavn

DeL dine oplevelser fra Frederikshavn Havn på #portoffrederikshavn og se andres...