GODS


Frederikshavn Havn tilbyder et effektivt setup for håndtering af gods, der sikrer, at godset kommer hurtigt og sikkert over kajen. Aktiviteterne omfatter bl.a. lastning og losning af stykgods, massegods, projektlast, tungløft, olie, kemikalier og skrotjern. De foregår døgnet rundt - året rundt!

Alle nødvendige redskaber og faciliteter som fx moderne ramper og trucks er til rådighed på havnen. Havnen er også i besiddelse af arealer og pakhuse til oplagring af gods, og der er fra havnen direkte adgang til det europæiske jernbane- og motorvejsnet.

Godsomsætningen på Frederikshavn Havn udvikler sig positivt. Specielt på massegodsområdet oplever havnen stor fremgang, hvor især aktiviteterne inden for biobrændsel er stærkt stigende.

Olie er også et forretningsområde i vækst på Frederikshavn Havn. Nordic Marine Oil A/S driver et tankanlæg, som håndterer oplagring og distribution af olie på havnen.
 

Takster
Forretningsbetingelser

#portoffrederikshavn

DeL dine oplevelser fra Frederikshavn Havn på #portoffrederikshavn og se andres...