ANLØBSINFO

Frederikshavn Havn kan normalt besejles både dag og nat.

Havnen kan anløbes af skibe op til Panamax-størrelsen. 

Frederikshavn Havn har dagligt op til 30 færgeankomster eller -afgange. Ud over den regulære færgetrafik er der hyppige anløb til værftet og trampfart i øvrigt. Desuden foregår trafikken til og fra Flådestationen i anduvningsområdet og forhavnen.

Skibe skal ved ankomst og afgang udvise skærpet opmærksomhed og følge de retningslinier, der er angivet i anløbsinformationen. Alle skibe skal melde ankomst og afgang på VHF Kanal 12. Især færgerne har behov for i god tid at blive orienteret om andre skibes bevægelser, da de under deres "final approach" ikke kan afvige fra den planlagte sejlads uden risiko for fatale konsekvenser.


Anløbsinformation
Ordensreglement

Fartplan uge 28 til 31


Ankomst- og afgangsmelding på VHF Kanal 12

VED ANKOMST
Ca. 10 minutter før anduvningsbøjen meddeler skibet sin ankomst til havnevagten på kanal 12. Havnevagten informerer om aktuel ind- og udgående trafik.

 

VED AFGANG
Ca. 10 minutter inden forventet afgang kalder skibet havnevagten på kanal 12. Havnevagten informerer om aktuel ind- og udgående trafik. 


Alle skibe, der nløber Frederikshavn Havn, har lyttepligt på VHF Kanal 12.

Anløb af lystfartøjer og joller er ikke tilladt uden forud indhentet tilladelse fra havnen.
 

BUGSERING

Brug af slæbebåde er ikke obligatorisk i Frederikshavn Havn.
Svitzer og L&N Supply Ships yder bugserservice i Frederikshavn Havn. Svitzer har fast stationeret to slæbebåde i havnen. L&N Supply Ships har Odin fast stationeret i havnen.

Kontakt:
Svitzer
+46 (0) 3110 9700
Se mere på Svitzer

L&N Supply Ships ApS
+45 2242 2239
Se mere på L&N Supply Ships ApS
 

LODS

Der er lodstvang for skibe der slæbes iht. bekendtgørelse om anvendelse af lods, samt for tankskibe, kemikalietankskibe og gastankskibe iht. lodsloven.

Fartøjer, hvis fører ikke er kendt med forholdene, tilrådes at tage lods.  Forinden anløb eller afgang kan Havnevagten kontaktes for oplysninger om de aktuelle besejlingsforhold. Opmærksomheden henledes især på, at E-lige vinde kan give indtil 0,8 m lavvande, og det er i sådanne vejrsituationer særlig vigtigt at benytte lods eller indhente oplysninger hos Havnevagten om de aktuelle forhold.

DanPilot varetager lodsservice i Frederikshavn Havn.
Se Lov om ændring af lodsloven og lov om Danpilot

Kontakt:
DanPilot
+45 6325 6666
Se mere på DanPilot


TROSSEFØRING

Frederikshavn Trosseføreri (Svitzer) og Frederikshavn Bulk Terminal tilbyder trosseføringer på Frederikshavn Havn.

Kontakt:
Svitzer
+46 (0) 3110 9700
Se mere på Svitzer

Frederikshavn Bulk Terminal
+45 9886 4500
Se mere på Frederikshavn Bulk Terminal