ARBEJDSOMRÅDE


Der er i forbindelse med havneudvidelsen udlagt arbejdsområde med forbud mod uvedkommende sejlads.

Se uddrag fra Efterretninger for Søfarende med de angivne positioner:
244. (P). Danmark. Kattegat. Indsejlingen til Frederikshavn Havn. Anlægsarbejder.
Afmærkede forbudsområder oprettes.
Tidligere EfS. 3/135 2016 (ajourført gentagelse).
Tid. 1. marts 2016.
Position. 1) 57 25,883 N 10 32,843 E, kyst.
2) 57 25,830 N 10 32,909 E, gul stage med krydstopbetegnelse.
3) 57 25,698 N 10 33,159 E, gul stage med krydstopbetegnelse.
4) 57 25,591 N 10 33,472 E, gul stage med krydstopbetegnelse.
5) 57 25,634 N 10 33,741 E, rød stage med topbetegnelse, Q.R.
6) 57 25,706 N 10 33,575 E, rød stage med topbetegnelse, Q.R.
7) 57 25,950 N 10 33,091 E, mole, Fl.R.3s.
8) 57 26,010 N 10 33,199 E, mole, Fl.G.3s.
9) 57 25,826 N 10 33,630 E, grøn stage med topbetegnelse, Q.G.
10) 57 25,720 N 10 33,865 E, grøn stage med topbetegnelse, Q.G.
11) 57 25,848 N 10 34,049 E, gul stage med krydstopbetegnelse.
12) 57 26,080 N 10 34,042 E, gul stage med krydstopbetegnelse.
13) 57 26,232 N 10 34,018 E, gul stage med krydstopbetegnelse.
14) 57 26,423 N 10 33,955 E, gul stage med krydstopbetegnelse.
15) 57 26,746 N 10 33,525 E, kyst.
Detaljer. På anførte tidspunkt oprettes to forbudsområder afgrænset af en linje gennem positon
- 7) og gennem position 8) - 15). Områderne afmærkes som anført. I forbudsområderne vil
der være forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.
Inden for områderne etableres to nye moler. Arbejdet udføres fra fartøjer, der kan
kontaktes på VHF kanal 16.
Note. Forbudsområderne oprettes af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014
om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme
lov, § 28, nr. 3.
Søkort. 123, 101 (INT 1301).
Publikation. www.danskehavnelods.dk. [J.nr. 2012009517].
(TBST 12. november 2014, SFS 19. januar og Per Aarsleff A/S 24. februar 2016)


POSITIONERNE INDTEGNET PÅ ELEKTRONISK SØKORT

 

#portoffrederikshavn

DeL dine oplevelser fra Frederikshavn Havn på #portoffrederikshavn og se andres...