Af Anders Aalund Olsen, Head of Logistics, Offshore Solutions & Steel & Paint
NorSea

 

Frederikshavn et det naturlige valg for NorSea  

Gennem flere år har vi i NorSea haft et godt øje til udviklingen i Frederikshavn, hvor stigende aktiviteter og spændende projekter har vakt fortjent opmærksomhed. I marts 2020 bed vi til bolle og etablerede en NorSea-afdeling i Kattegat Siloen, og det har vi bestemt ikke fortrudt – vi har fået en fin modtagelse. 

Vores nye mand på kontoret i Frederikshavn, Jesper Hangstrup Lambertsen, bliver mødt med nysgerrighed og interesse, og han har haft dejlig travlt med at etablere samarbejdsaftaler med lokale virksomheder. Den vilje til samarbejde, som Frederikshavn er kendt for, har vi glædet os til at blive en del af. Det er en samarbejdskultur, som sammen med aktiviteterne på havnen gør Frederikshavn til det naturlige og logiske valg for os. Kulturen og aktiviteterne passer perfekt til en one-stop-serviceleverandør som os. Vi er engageret inden for både den maritime industri og i energiindustrien, og vi har kompetencer fra første til sidste led i værdikæden: Vi kan hjælpe med alt indenfor stevedoring, lokal og international transport og logistik til tolddeklarering, godshåndtering og forsyning til smedeværksted, lagerfaciliteter og digitale løsninger.

Nyt agentur til byen
Vores første tid har blandt andet budt på opgaver med at servicere flere af de rigge, som er anløbet. Vi har også fået de første opgaver indenfor skibsagentur, og vi forventer en betydelig vækst på netop det område. 

Derfor har vi indgået en aftale om at være vores moderselskab Wilhelmsen Ship Services lokale agent for hele Danmark fra den 1. oktober. Det er en aktivitet, der primært skal driftes fra kontoret i Frederikshavn med support fra vores Esbjergkontor. 

Vi er sikre på, at vi kan udbygge samarbejdet yderligere med Wilhelmsen, og at både vi og andre virksomheder i Frederikshavn kan få gavn af en tættere adgang til deres globale netværk. Tilstedeværelsen i Frederikshavn passer perfekt til at give os en endnu bedre dækning af aktiviteterne i Nordsøen.


Christian Brink Classen, Team Leader Agency (tv)
Jesper Hangstrup Lambertsen, leder af Frederikshavn-kontoret (th) 


Hvem er vi så?
Her på bloggen kan vi dele viden, passion og holdning, og afslutningsvis vil jeg sætte et par ord på, hvorfor vi går på arbejde hver dag. 

Vi er i NorSea dedikerede til at drive en ansvarlig og bæredygtig forretning og bakker helhjertet op om FNs verdensmål. Vi ser ansvar og bæredygtighed som en konkurrencefordel, og vi har f.eks. netop lanceret en ambition om at skabe verdens første zero emission basehavn. 

Vi har drevet basehavn i energiindustrien siden 1974. Vi er formet af en stærk sikkerhedskultur gennem mange års engagement i energiindustrien og det maritime, og vi er passioneret fortaler for LEAN: Der er hverken resursespild, emission eller sikkerhedsrisiko ved en arbejdsopgave, man har fjernet. 

NorSea Denmark beskæftiger cirka 250 medarbejdere i Danmark og England og er en del af NorSea Group med i alt 1.200 medarbejdere fordelt på 19 baser på globalt plan. Hovedaktionær i NorSea Group er den norske Wilhelmsen-koncern med 21.000 medarbejdere i 74 lande. 
 

________________________
Dette indlæg er en del af Frederikshavn Havns maritime blogunivers, som vi kalder THE PORT VOICE. Bloggen er sat i verden for at lade havnens virksomheder og samarbejdspartnere komme til orde. Formålet er at skabe en kanal, hvor vi sammen kan dele viden, passion og holdning på en samlende, engagerende samt almennyttig måde. Målet er at få så mange af havnens virksomheder, organisationer og interessenter til at byde ind, så vi får en platform, hvor vi kan lære mere om hinanden, give læring, viden eller holdning videre og byde lidt inden for i den verden, vi hver især befinder os i.