Af Søren Bunch, Head of Service Center Denmark
MAN Energy Solutions


Godt for byen, godt for havnen og godt for MAN

MAN Energy Solutions er en international spiller i den maritime industri, men vi er også en meget lokal og integreret del af det lokalmiljø, vi arbejder i og med. Ikke mindst her i Frederikshavn hvor vi har været en del af byen (og senere hen havnen) siden 1883, og hvor vi var motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi. Grundet vores lange historie med byen og havnen, spurgte Frederikshavn Havn om vi ikke ville bidrage med vores lidt unikke perspektiv til havnens nye blog. Det vil vi naturligvis gerne…

Et langvarigt forhold baseret på gensidig støtte
MAN Energy Solutions har været en del af et fantastisk forhold som har været til gensidig fordel i mange, mange år, som har været baseret på goodwill og støtte siden før, vi hed MAN. Med den slags form for historik kan man næsten sige, at vi er vokset op sammen. Vi er i hvert fald ikke blinde for, at vi nok ikke havde været, hvor vi er i dag uden dette specielle bånd. Derfor er vi også meget bevidste om vores ansvar i forhold til at støtte op om at havnen, byen og de fantastiske frederikshavnere kan blive ved med at opleve gode tider – ved at vi oplever gode tider! Ét af vores ansvarsområder er at sørge for at tiltrække, træne og udvikle de bedste medarbejdere på og til havnen – overhovedet!

Vi tror på det gode eksempel
Desværre oplever Nordjylland til tider, at det kan være svært at tiltrække nok kompetent arbejdskraft for at imødekomme de reelle behov. Vi ved, at vi som en stor arbejdsgiver i området derfor bærer en stor del af ansvaret for at sørge for, at dette ændrer sig, således vi kan fortsætte med at vokse som selskab, og så byen og havnen kan fortsætte med at vokse som henholdsvis hjemsted og arbejdsplads eller forretning. Derfor har vi valgt at gå forrest i forhold til at tilbyde den bedste uddannelse og træning i den maritime branche – til så mange trainees som overhovedet muligt.

Vi gør det, fordi vi tror på det gode eksempel, og fordi vi tror på at fordre mere samarbejde på tværs af virksomheder for at styrke uddannelsesmiljøet. Vi gør det ved at tilbyde den bedste og bredeste uddannelse til vores trainees, som ikke kun er relevant for MAN Energy Solutions men som er relevant i de fleste maritime brancher. Det betyder, at selv hvis vi ikke skulle være i stand til at hyre alle trainees, så vil de med dette fundament være næsten sikret ansættelse på et senere tidspunkt.

Og vi vil fortsætte med at gøre dette på denne måde, fordi vi tror på at ved at give disse unge kvinder og mænd det bedst mulige fundament, så skaber vi den bedst mulige havn, den bedste hjemby og det bedste liv. Vi tror kort sagt på, at dette i længden vil være til alles fordel, og at dette vil være med til at tiltrække folk til byen og til havnen.

Det er noget ganske særligt ved Frederikshavn
Der er noget ganske særligt ved Frederikshavn Havn, ved byen og menneskerne i området. Der er en eller anden form for uhåndgribelig ånd, der er ganske unik. En ånd som jeg aldrig har oplevet andre steder i landet. I Frederikshavn har vi nemlig nogle af landets mest entreprenante og innovative mennesker og nogle af de bedste folk i den maritime industri og branche – og det er en ånd, vi skal dyrke og styrke. Hos MAN Energy Solutions tror vi på, at vi bedst gør dette gennem uddannelse og udvikling af de bedste medarbejdere i branchen – til alles fælles bedste! I bund og grund tror vi på, at hvad der er godt for havnen og byen er godt for os. Og jeg er overbevist om, at dette også gør sig gældende for alle virksomheder på havnen og i kommunen. Og det er derfor, jeg opfordrer vi vores kollegaer på havnen til:

A) At blive en del af The Maritime Network
B) At arbejde på tværs af virksomheder i forhold til at uddanne og skabe muligheder for unge mennesker
C) At stå sammen om at sørge for at Frederikshavn forbliver et attraktivt sted at arbejde og bo

 

________________________
Dette indlæg er en del af Frederikshavn Havns maritime blogunivers, som vi kalder THE PORT VOICE. Bloggen er sat i verden for at lade havnens virksomheder og samarbejdspartnere komme til orde. Formålet er at skabe en kanal, hvor vi sammen kan dele viden, passion og holdning på en samlende, engagerende samt almennyttig måde. Målet er at få så mange af havnens virksomheder, organisationer og interessenter til at byde ind, så vi får en platform, hvor vi kan lære mere om hinanden, give læring, viden eller holdning videre og byde lidt inden for i den verden, vi hver især befinder os i.