NORDRE MOLE


Der har siden 14. oktober 2019 været offentlig adgang til Nordre mole på Frederikshavn Havn.

Molen er et slaraffenland for lystfiskere, og med 1,8 km molestrækning er der tale om en af landets største havnemoler. Den 1,8 km lange mole er et unikt tilbud til lystfiskere, byens borgere og turister. Et tilbud som ikke findes mange andre steder i Europa.

Det er muligt at gå hele vejen ud langs molen og ud på det nordre molehoved, hvad enten man har lyst til at fiske, en frisk gåtur eller blot nyde at komme tæt på det maritime miljø. Går man den lange vej ud til molehovedet, vil man blive belønnet med en enestående udsigt over havnen og Kattegat. Yderst på molehovedet er der opsat en stor kikkert, så man kan nyde den imponerende udsigt.

 

Parkering og adgangsforhold

NY INDKØRSEL TIL P-PLADS TIL NORDRE MOLE!
Indkørslen til P-plads for lystfiskere og øvrige gæster til Nordre mole ved Sandholm er midlertidigt lukket, og der er i stedet indkørsel fra Arne Ørskovsvej. Ændringen sker da området skal forberedes til opbevaring af møllevinger i en længere periode. Det forventes, at indkørslen til P-pladsen fra Sandholm genåbnes, når aktiviteterne er afsluttet.


Motoriserede køretøjer og ridning er ikke tilladt på området - undtaget er knallerter og mindre handicapkøretøjer. Al færdsel skal ske under hensyntagen til gående.
Der er til områdets gæster etableret en 1.700 m2 stor parkeringsplads for enden af en grusvej med adgang via Sandholm. For at komme ud til molen fra parkeringspladsen er det nødvendigt at krydse Arne Ørskovsvej, og Frederikshavn Havn har derfor etableret en fodgængerovergang for at øge sikkerheden. På grund af den overvejende tunge trafik på Arne Ørskovsvej opfordres de besøgende til at udvise særlig opmærksomhed. Adgangsvejen består af sand og grus, og den er derfor ikke alle steder egnet for gangbesværede. Turen fra parkeringspladsen og helt ud på molehovedet er 2,1 km. 

En del af området er stadig byggeplads, og toiletforhold er fx endnu ikke etableret. Vi håber derfor, at de besøgende udviser forståelse for og tager højde for forholdene, når de gæster området.
 


Lån en gratis trækvogn
På parkeringspladsen med adgang via Sandholm findes til fri afbenyttelse et lille antal trækvogne til transport af fiskegrej, picnickurv og lignende. 
Trækvognene fungerer ved møntindkast, hvor mønten returneres efter brug (som indkøbsvogne 10/20 kr.). 
Trækvognene kan ikke reserveres, og lånte trækvogne bedes sættes tilbage efter brug.

Borde/bænke
Der er opsat borde/bænke på vejen ud langs molen og på molehovedet. 

Infoskilte
På turen ud til molehoved er der opsat infoskilte, så besøgende kan læse om de virksomheder, der har etableret sig på det nye havneområde. 

Udsigtsbakke 
Som en del af havneudvidelsen er det nye havnebassin uddybet fra 11 til 14 meters vanddybde. Det indpumpede sand fra uddybningen er brugt til etablering af ca. 170.000 m2 nyt landareal. Den høje bakke er etableret for at sammenpresse det nederste sand/materiale, så det bliver anvendeligt til etablering af nye havneaktiviteter. Bakken er midlertidig og vil blive ændret/fjernet efter nogen tid. For at give besøgende mulighed for at opleve den enestående udsigt over bl.a. Kattegat, Hirsholmene og det nye havneområde vil der være midlertidig adgang til udsigtsbakken.
Der er adgang til udsigtsbakken fra adgangsvejen ud til molehovedet. 
 


Ordensregler
For at sikre en god oplevelse for alle besøgende, skal ordensreglerne læses og følges, når du opholder dig på området:
 

Ophold på området er på eget ansvar.

Når du befinder dig på området, har du pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at forlade havnens område.

Hegn, afspærringer og skiltning skal altid respekteres.

Motoriserede køretøjer og ridning er ikke tilladt på området – knallerter og mindre handicapkøretøjer undtaget.

Fiskeri er tilladt.

Hjælp os med at holde havnen ren!

Henkastning af affald af enhver art i vandet og på havnens område er forbudt (herunder fiskeaffald).
Affald skal anbringes i de opstillede skraldespande eller bortskaffes selv.
Affald der ikke kan være i skraldespandene, må ikke efterlades på området.

Din hund er velkommen – men den skal føres i snor. Efterladenskaber fra hunde skal fjernes omgående.

Hold altid opsyn med dit barn. Molen kan være glat, og der kan være store huller mellem stenene. 

Vis hensyn til andre. Unødig støj og generende opførsel accepteres ikke.

Vis hensyn og værn om natur og havmiljø – begge dele er afhængig af din beskyttelse.

Det er ikke tilladt at lave bål, grille og afbrænde fyrværkeri på området.

Overnatning på området er ikke tilladt.

Badning og dykning fra molen frarådes.

Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse fra myndighederne.

Der er opsat redningskranse på området.

Området er videoovervåget.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning fra området.

 

Udvikling af moleområdet
Da moleområdet endnu ikke står færdigt, er der stadig gode muligheder for udvikling af området.
Frederikshavn Havn har oprettet en mailadresse mole@pof.dk, hvor vi meget gerne modtager ris, ros og gode ideer i forhold til området.


Rigtig god fornøjelse på molen!