Havneudvidelse i gang

02-03-2016

Første etape af havneudvidelsen gik i gang 1. marts 2016.

Det er en længe ventet milepæl, vi nu har nået med den fysiske opstart. Vi mødes næsten dagligt med spørgsmål omkring udviklingen i projektet, og det har været svært at forklare i offentligheden, hvad der foregår af arbejde bag kulisserne. Det har været et stort arbejde for vores medarbejdere med Torben Gregersen og Søren Pilgaard i spidsen at nå hertil, og derfor vil vi nu glæde os til at se den fysiske udvikling omkring byggeriet”, udtaler adm. direktør Mikkel Seedorff Sørensen.

Skibet Magni R er startet med at pumpe sand til baglandsareal samt fundamentet for sydmolen.

Der forventes indpumpet ca. 10.000 m3 sand i døgnet, hvilket i perioden frem til 14. april 2016 vil udgøre ca. 450.000 m3 sand til opfyldning af baglandsareal. Dette svarer til 22.500 lastbiltræk med sand.

Herudover tilføres 80.000 m3 sand fra farvandet ved Læsø, som skal bruges til etablering af sydmolen.

Når etape 1 er færdigbygget, vil der i alt være flyttet ca. 2,5 mio. m3 sand.