30% mere gods

03-02-2021

Der er kommet mere gods gennem havnen i Frederikshavn, mens Coronaen har hærget i Danmark.

Øgede godsmængder som følge af en udbygning af havnens pakhuse og den store dybgang i Frederikshavn, der tillader et større antal skibstyper, har været en af de positive udviklinger i en ellers hård tid, hvor effekterne af Coronapandemien også har ramt negativt og givet usikkerhed på en række områder.

- Mere gods viser, at den konventionelle havnevirksomhed udvikler sig som ønsket, siger Mikkel Seedorff Sørensen, der forklarer, at den konventionelle havnedrift er ét af fire forretningsområder, der satses på. 
De tre andre satsningsområder er færgefart, miljø og genindvinding samt maritim serviceindustri. Her har udviklingen været mere dæmpet:

- Vi har grundet ind- og udrejsebegrænsninger naturligvis set passagertrafikken med færger blive reduceret kraftigt, og udbygningen af havnen med flere faciliteter er også blevet forsinket som følge af nedlukninger. Det går stærkt med at lukke ned, mens det tager længere tid at få sat gang i tingene igen. Det har både havnens kunder og vi selv måttet sande, da Nordjylland blev lukket helt i en periode. Det er også derfor, at antallet af nye arbejdspladser i f.eks. miljø- og genindvindingssektoren ikke er steget så hurtigt som håbet, forklarer Mikkel Seedorff Sørensen, der ikke ønsker at spå om de konkrete udsigter for 2021:

- Det kommer selvsagt an på, hvornår der lempes på restriktionerne, men der er ingen tvivl om, at vi – som de fleste andre – vil blive påvirket af en fortsat pandemi.