Adgang til Oliepieren åbnes

21-08-2017

På grund af et stigende antal anløb på Oliepieren blev Frederikshavn Havn i efteråret 2016 pålagt at afspærre Oliepieren permanent. Et krav som kom fra Trafik- og Byggestyrelsen i henhold til gældende ISPS-regler. Det er der nu blevet mulighed for at lave om på, så besøgende igen kan få adgang til Oliepieren.

Åbningen ind til Oliepieren kan lade sig gøre, da Frederikshavn Havn har fået mulighed for at flytte pladskrævende aktiviteter som losning af sten/grus og udskibning af skibsmotorer til andre kajer på havnen. Der vil fremover kun blive håndteret skibsanløb og bunkring på Oliepieren, og da disse aktiviteter ikke kræver kajens fulde bredde, giver det pludselig mulighed for kun at afspærre det kajnære område og på den måde lade folk få adgang til området ved Havnekontoret og molehovedet.

Vi ved, at der er rigtig mange, som nyder at komme på Oliepieren for enten at fiske eller kigge på de færger og skibe, som anløber havnen. Vi er glade for, at det kan lade sig gøre at ændre på kajens indretning, så vi nu får mulighed for at åbne området ved Havnekontoret og molehovedet og samtidig overholde gældende ISPS-regler. Også i forhold til Havnekontoret, glæder vi os over, at åbningen af Oliepieren vil betyde lettere adgang for kontorets besøgende”, udtaler Jeppe Høgenhaug, der er Maritim Chef på Frederikshavn Havn.

Som et ekstra gode til lystfiskere og frederikshavnere, der nyder at følge færge- og skibstrafikken, har Frederikshavn Havn valgt at opsætte 3-4 borde-/bænkesæt for enden af Oliepieren.

Arbejdet med at flytte hegn og porte er allerede i gang, og adgangen til Oliepieren forventes at blive åbnet primo september.