Coronavirus

11-03-2020

Omfanget af foranstaltninger i forbindelse med Corona-virus vokser time for time, og at det får stadig større konsekvenser for vores hverdag.

Frederikshavn Havn har derfor gjort sig nogle overvejelser om, hvad vi dels kan gøre for at minimere risikoen for smitte, og samtidig har vi taget nogle forholdsregler, der gør, at vi fortsat kan drive havnen, hvis/når en eller flere medarbejdere bliver smittet.

Overvejelserne om minimering af smitterisikoen går bl.a. på:

At alle medarbejdere instrueres i at blive hjemme, såfremt der er det mindste sygdomstegn feber, hoste eller lignende, som kan udgøre en smitterisiko for andre.

Vores maritime vagter er en særlig udsat gruppe, som ikke umiddelbart kan erstattes ved en karantæne eller udbrud af sygdommen, og vi har derfor iværksat procedurer, der gør, at vi beskytter denne gruppe bedst muligt. Det sker med minimal fysisk kontakt og regler for, hvordan informationer gives til vagterne.

Alle medarbejdere, der kan udføre deres job hjemmefra, skal gøre dette i en periode af 1-2 uger.

Alle mødeaktiviteter holdes om muligt som telefonmøde, videokonference eller udskydes.
Ved personlige møder skal håndtryk og fysisk kontakt undgås.

Vi arbejder også på en nødplan for, hvordan vi kan afhjælpe en eventuel isolation, således at medarbejdere, der er i stand til at passe deres arbejde, dels får mulighed for at gøre dette på en facilitet, hvor man er isoleret, således at arbejdet kan udføres uden at der er risiko for medarbejderens familie og samfundet generelt.

Vi har søgt myndighedernes råd i forbindelse med de tiltag, vi nu indfører. Derudover følger vi naturligvis myndighedernes vejledninger og instrukser tæt.