Glædelig jul og godt nytår

19-12-2018

Et begivenhedsrigt år for Frederikshavn Havn er ved at nå sin afslutning, og et nyt år banker på.

Året 2018 vil stå skarpt i havnens historiebøger med indvielsen af 1. etape af havneudvidelsen som en epokegørende milepæl. Det var et stort og mindeværdigt øjeblik, da H.K.H. Kronprins Frederik klippede den røde snor og officielt indviede den første etape i september. Det var også stort da ca. 4.000 besøgende hjalp os med at fejre indvielsen, da vi inviterede til fest på den nye kaj.


Frederikshavn Havn offentliggjorde i august et rekordresultat for 2017 på 21,1 mio. kr., hvilket er det bedste resultat, siden Frederikshavn Kommune overtog havnen tilbage i 2001. Det er en fantastisk udvikling, vi har oplevet med udlejningen af samtlige baglandsarealer i forbindelse med 1. etape af havneudvidelsen. Bestyrelsen lagde i efteråret 2016 en strategi for årene 2017–2021, hvor vi budgetterede med fuld aktivitet fra 2021 - og med de indgåede kontrakter vi har nu, er vi i mål omkring de strategiske målsætninger, vi har sat omkring volumen og økonomi.

Vi kunne i foråret offentliggøre, at Stena Oil er en af de virksomheder, der flytter ind på de nye havnearealer. Der opføres en topmoderne terminal til maritimt brændsel, som bliver nordeuropas største af sin art, og samtidig flytter Stena Oil deres miljøberedskab til Frederikshavn.

 

M.A.R.S. Europe, der har lejet hele 280.000 m2 på det nye havneområde, offentliggjorde i juli at selskabet har vundet opgaven med at genvinde Tyra Øst og Tyra Vest produktionsplatformene. M.A.R.S. Europes opgave bliver at modtage, losse, rengøre, demontere og genvinde de to store platforme, som totalt vejer mere end 23.000 tons. Projektet starter op i efteråret 2020 og bliver det største i Danmarks historie.

 

Det er netop offentliggjort, at Frederikshavn Havn har indgået aftale med Global Green Developer omkring etablering af nye faciliteter til håndtering af såvel bulkvarer som projektgods på de nye havnearealer. Der etableres 10.000 m2 nye lagerhaller/produktionsfaciliteter fordelt på 5 haller á 2.000 m2.

 

Etableringen af Etape 2 er i fuld gang og forløber planmæssigt. Etapen omfatter 170.000 m2 baglandsareal, 400 meter kaj, 14 meter vanddybde, skiddingområde og skibsrampe. Etape 2 forventes færdig 3. kvartal 2019.
 

2018 var også året hvor Frederikshavn Havn havde besøg af hele to ministre - Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og skatteminister Karsten Lauritzen. Det var en stor fornøjelse at kunne få lov til at fortælle om havnen, havneudvidelsen, planerne for området og havnens visioner bl.a. inden for recycling, grøn energi og cirkulær økonomi.

 

Vi takker for den store opbakning til Frederikshavn Havn og ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og alle jer, der kommer på havnen.

Vi sender de bedste ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår!