Info om takster og ydelser

04-04-2022

Krigen i Ukraine og dennes påvirkning af Frederikshavn Havns takster og ydelser. 

Ruslands invasion af Ukraine har udløst en række meget stærke sanktioner mod Rusland, især rettet mod landets finansielle systemer. Rusland er vigtig i forhold til forsyninger af råvarer og energi til resten af Europa. Disse forsyningskæder og dermed prisbilledet er allerede stærkt påvirket af COVID-19 situationen. 

Ovenstående betyder, at Frederikshavn Havn nu står i en uforudset situation, uden for vores kontrol, som vi nok desværre kun har set begyndelsen på indtil videre. Denne situation vil højst sandsynligt betyde, at vi står over for udfordringer på leverancer fra vores leverandører – både med hensyn til leveringstid og priser. Det kan også betyde, at vi kan komme i situationer, hvor vi støder på ”Force Majeure” fra vores leverandører på visse ydelser. 

På baggrund af den opståede situation skal vi meddele, at priser på ydelser og aftaler kan ændres uden yderligere varsel. Prisreguleringer vil kunne findes her på vores hjemmeside, og vi opfordrer derfor til løbende at holde øje med hjemmesiden. 

Summen af det ovenfor beskrevne betyder, at der kan være begrænsninger og længere leveringstider på nogle af vores ydelser og aftaler. Vi beklager på det kraftigste og arbejder løbende på at sikre leveringsevnen, hvor det er muligt.