M.J. Eriksson

16-04-2019

Når du kigger ud over havneudvidelsesområdet i Frederikshavn, får du hurtigt øje på en del hvide entreprenørmaskiner. Det er M.J. Erikssons karakteristiske hvide maskiner, der er i aktion.

Frederikshavn Havn skrev i februar 2019 kontrakt med M.J. Eriksson på færdiggørelse af 198.000 m2 bagland på det nyanlagte recyclingområde. Baglandsarealet skal bruges til oplagring i forbindelse med recyclingaktiviteterne på området – faciliteter der skal understøtte Frederikshavn Havns mål og ambitioner i forhold til grøn recycling og cirkulær økonomi.

- Recyclingområdet med bl.a. skibsrampe og skiddingområde bliver det første i Europa, der er etableret helt fra bunden. Det er en stor fordel og betyder, at vi har mulighed for at præge opbygningen af faciliteterne og således tænke sikkerheds- og miljøforanstaltninger ind helt fra start, lyder det fra adm. direktør på Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen.

Totalentreprisen for M.J. Eriksson indebærer bl.a. etablering af membran, afvandingssystem, og belægning på de 198.000 m2. Membranen skal sikre, at intet siver ned i undergrunden, og at overfladevandet føres via dræn til et filtrerings- og rensningsanlæg på stedet.

M.J. Eriksson er allerede godt i gang med arbejdet og forventer at have de første 120.000 m2 færdig i 3. kvartal 2019, mens de resterende arealer forventes at stå klar i løbet af sommeren 2020.   

De senere år har M.J. Eriksson beskæftiget sig mere og mere med havnebyggeri, og projektet på Frederikshavn Havn understøtter netop virksomhedens ambition om at styrke deres profil inden for havnebyggeri. Som ingeniør på projektet, er det ifølge Peder Kjær Nielsen en kærkommen udfordring, at der er tale om en totalentreprise:

- En totalentreprise pålægger os som entreprenør et ekstra ansvar i og med, at vi også skal forestå den endelige detailprojektering. Samtidig gør det også arbejdet ekstra interessant, da det giver os en langt større medindflydelse på projektets udformning og gennemførelse. På den måde kan vi være med til at sætte et langt større aftryk på projektet – og som ingeniør er det virkelig interessant og inspirerende at være en del af, fortæller Peder Kjær Nielsen, ingeniør hos M.J. Eriksson.