Ny mole er populær

26-11-2019

Der er rigtig mange, der har besøgt den nyanlagte mole på Frederikshavn Havn, siden der blev åbnet for offentlig adgang. Der er også kommet overvældende mange input og gode ideer til udvikling af moleområdet. Et af forslagene lyder på shuttletransport til og fra molehovedet. Og det er netop et af de forslag, som Frederikshavn Havn i øjeblikket kigger nærmere på.
 

Frederikshavn Havn oplever helt generelt stor tilfredshed med åbningen af den nye mole, der faktisk slet ikke var en del af det oprindelige projekt:

- At molen skulle åbnes for offentligheden var oprindeligt ikke en del af projekteringen. Vi har lyttet til de mange opfordringer - specielt fra lystfiskere – og vi har derfor valgt at investere i bl.a. etablering af adgangsvej og hegn, fodgængerovergang og parkeringsplads, således at åbningen kunne blive en realitet. Derfor er vi selvfølgelig også glade for, at der bliver sat pris på den ekstra service, vi nu kan tilbyde såvel frederikshavnere som turister, fortæller Jeppe Høgenhaug, der er Maritim chef hos Frederikshavn Havn. 

Da moleområdet endnu ikke står færdigt, er der stadig gode muligheder for udvikling af området. For at inddrage brugerne af molen i den videre udvikling af området, er der oprettet en mail (mole@pof.dk), hvor man kan indsende ris, ros og gode ideer.

- Vi bliver indimellem spurgt, hvorfor gåturen ud til molehovedet er så lang. Vi var i det tidlige efterår nødt til at træffe et valg – enten skulle åbningen udskydes til 1. kvartal 2020, når alt jordarbejdet er færdigt, eller også skulle vi gennemføre åbningen med en midlertidig adgangsløsning på grund af det igangværende byggearbejde. Den midlertidige løsning betyder af sikkerhedsmæssige årsager, at de besøgende i en periode desværre skal gå noget længere for at komme helt ud på molehovedet. For at tilgodese de mange ivrige lystfiskere, valgte vi som bekendt at give adgang til området, selvom det stadig ikke står færdigt, og så håber vi selvfølgelig også, at folk har forståelse for de midlertidige forhold, de møder derude, siger Jeppe Høgenhaug.

Shuttleløsning undersøges
Adgangsvejen langs den 1,8 km. lange mole består af sand og grus, og den er derfor ikke alle steder egnet for gangbesværede. Frederikshavn Havn har fået mange henvendelser netop fra gangbesværede, som har et stort ønske om at komme helt ud på molehovedet for at fiske.

- Vi kan desværre ikke give fri adgang for motoriserende køretøjer. Det er et spørgsmål om sikkerhed for de besøgende: Familier skal trygt kunne tage deres børn med. Man kan sidestille det med at tage en tur i skoven. Du må gå, cykle og benytte mindre handicapkøretøjer (Handicappede må bruge kørestole, herunder også eldrevne og 3-hjulede knallerter). Vi tager de henvendelser, vi får meget seriøst, og på baggrund af den store efterspørgsel er vi i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at lave et forsøg, hvor gangbesværede kan booke shuttletransport ud på området og tilbage igen, fortæller Jeppe Høgenhaug.