Nye bestyrelsesmedlemmer

14-01-2022

Vi er glade for at kunne byde velkommen til June Menne, John Lamp Henriksen og Flemming Berg Christensen som nye medlemmer i bestyrelsen for Frederikshavn Havn. 

Frederikshavn byråd har udpeget tre nye medlemmer til Frederikshavn Havns bestyrelse. June Menne, John Lamp Henriksen og Flemming Berg Christensen indtrådte i bestyrelsen pr. 1. januar 2022, og udpegningen er gældende for en 4-årig periode. De nye bestyrelsesmedlemmer afløser Jytte Høyrup, Anders Brandt Sørensen og Kenneth Hansen.  

Bestyrelsesformand Bo Uggerhøj udtrykker en stor tak for et godt og konstruktivt samarbejde med Jytte, Anders og Kenneth. Han byder samtidig June, John og Flemming varmt velkommen og glæder sig til det fremtidige samarbejde.

June Menne, byrådsmedlem:
- Jeg har en erhvervsfaglig baggrund. Gennem hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet på havnen. Jeg startede ved I.A Larsen og blev siden hen faglært ved Frederikshavn værft/Danyard. Det er ligeledes blevet til nogle år hos Ørskov, og i dag arbejder jeg ved Bjerrefisk. Mit kendskab til havnen kommer helt nede fra maskinrummet, og jeg kender vigtigheden af at fremtidssikre havnen, hvilket også er min forventning i forhold til bestyrelsesarbejdet ved Frederikshavn Havn.

John Lamp Henriksen, byrådsmedlem 
- Jeg er stationsleder på Politistationen i Hjørring, men har indtil 2021 været stationsleder i 9 år på Politistationen i Frederikshavn. Jeg har de sidste 17 år drevet selvstændig virksomhed og har på den måde også været tæt på erhvervslivet i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Havn er særdeles vigtig for Frederikshavn, Frederikshavn Kommune og for hele Nordjylland. Det har den været i mange år, og det skal den blive ved med at være gennem fortsat udvikling til gavn for os alle sammen i hele kommunen. Jeg glæder mig til at blive en lille del af dette og til at kunne give et positivt bidrag til en fantastisk erhvervs- og færgehavn. 

Flemming Berg Christensen, medarbejderrepræsentant 
- Jeg arbejder hos Frederikshavn Havn i Havneservice, der varetager vedligeholdelse af havnearealerne og servicering af havnens kunder. Det bliver spændende at følge den udvikling, der er i gang på havnen og også i verden omkring os. Nye måder at bruge eller omdanne vores nuværende energi, samt udnyttelsen af de ressourcer vi har, så de ikke går til spilde. Jeg glæder mig til at følge hele processen - fra visionerne og til at føre dem ud i livet på kajerne og molerne, så Frederikshavn Havn forsat kan være en del af fremtiden.


Bestyrelsen i Frederikshavn Havn består af:
Bo Uggerhøj (formand)
Lars Karlsson (næstformand)
Leif Pedersen
Lotte Rosenberg
Byrådsmedlem June Menne
Byrådsmedlem John Lamp Henriksen 
Medarbejderrepræsentant Flemming Berg Christensen