Nye bestyrelsesmedlemmer

01-02-2018

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Jytte Høyrup og Anders Brandt Sørensen som nye medlemmer i bestyrelsen for Frederikshavn Havn. 

Frederikshavn byråd udpegede på det konstituerende møde i december to nye medlemmer til Frederikshavn Havns bestyrelse. Jytte Høyrup og Anders Brandt Sørensen indtrådte i bestyrelsen pr. 1. januar 2018, og udpegningen er gældende for en 4-årig periode. De nye bestyrelsesmedlemmer afløser Jens Hedegaard Kristensen og Anders Broholm.

Bestyrelsesformand Bo Uggerhøj udtrykker en stor tak for et godt og konstruktivt samarbejde med Jens Hedegaard Kristensen og Anders Broholm. Han byder samtidig Jytte Høyrup og Anders Brandt Sørensen varmt velkommen og glæder sig til det fremtidige samarbejde.

 

Jytte Høyrup (byrådsmedlem, Venstre)
Jytte er 58 år og har 32 års erfaring som leder i fødevarebranchen, hvoraf de sidste 15 år har været som medejer og iværksætter:

Jeg ved, at en god bestyrelse er af afgørende betydning for en god virksomhed. Derfor vil jeg gå positivt til opgaven, og glæder mig til samarbejdet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jeg ser frem til at være en del af en succes. Således opfatter jeg Frederikshavn Havn. De igangværende udvidelser kommer til at betyde meget for byen og for Frederikshavn Kommune i fremtiden. Frøene er lagt til et godt vækstpotentiale, jobskabelse og udviklingsmuligheder. Det glæder jeg mig til at følge på tætteste hold”.

 

 

Anders Brandt Sørensen (byrådsmedlem, Socialdemokratiet)
Anders er 40 år og arbejder til daglig på Frederikshavn Gymnasium og HF:

"Frederikshavn er meget men ikke mindst havnen. Havnen har altid været bestemmende for nerven, livet og fremgangen i byen. Og det er den ikke mindst nu, hvor havneudvidelser og aktivitet er med til at fylde byen med håb og arbejdspladser. Jeg ser meget frem til at være en lille del af havnens lange historie. Havnen har udsynet til verden og ved, hvad vi vil."

 

 

Bestyrelsen i Frederikshavn Havn består af:

Bo Uggerhøj (formand)
Lars Karlsson (næstformand)
Leif Pedersen
Lotte Lundberg
Byrådsmedlem Jytte Høyrup
Byrådsmedlem Anders Brandt Sørensen
Medarbejderrepræsentant Kenneth Hansen