Optimering af færgehavnen

01-07-2022

I den kommende tid vil du som rejsende fra Frederikshavn opleve, at der sker ændringer på færgehavnen. En positiv udvikling på færgeområdet i Frederikshavn og skærpede krav fra myndighederne betyder nemlig optimering af logistikken og sikkerheden. Ændringerne i trafikafviklingen træder i kraft d. 6. juli 2022.
 

Godstrafikken er inde i en positiv udvikling, og det præger Frederikshavn Havn. Der arbejdes derfor hele tiden på at optimere logistikken i forbindelse med de mange færgeafgange. I juni 2020 åbnede DFDS en ny færgerute mellem Frederikshavn og Oslo. Det betyder, at to af verdens største færgerederier – DFDS og Stena Line – i dag opererer fra Frederikshavn. I den forbindelse er der opstået et behov for at øge antallet af opmarchpladser til DFDS og Stena Line, hvilket bl.a. løses ved at inddrage eksisterende vejareal og p-plads. 

Ændringerne af trafikafviklingen på færgeområdet tager herudover afsæt i skærpede krav fra myndighederne omkring toldfaciliteter og ISPS. Disse forhold er også tænkt ind i det nye set up på færgehavnen.  

For gående færgepassagerer vil én af de største ændringer blive en ny placering af afsætnings- og afhentningssted - Kiss & Goodbye - på Sydhavnsvej (indkørslen ved Læsøfærgen). Gående passagerer vil således fremadrettet blive sat af eller afhentet tæt ved det blå trappetårn med opgang til gangbroen, der fører direkte til de forskellige færgelejer. Den nye placering betyder en længere gåtur til og fra færgerne, og dette har fået både Stena Line og DFDS til at kigge ind i en serviceordning for rejsende med et behov for assistance, der kan bookes ved bestilling af rejsen. 

Passagerer, der kommer med færge til Frederikshavn i bil, vil i fremtiden opleve, at trafikken fra øvre og nedre færgedæk samles i ét spor via Færgehavnsvej til E45. 

- Der er rigtig mange interessenter involveret i et projekt som dette, og det har derfor også været en lang proces at få alle krav og ønsker til at gå op i en højere enhed. Vi synes, at vi er nået i mål med et rigtig flot midlertidigt set up, og nu glæder vi os bare til at få åbnet op, så brugerne kan få glæde og gavn af optimeringerne på færgehavnen. Vi er opmærksomme på, at der kan opstå udfordringer, når man foretager ændringer i trafikafviklingen, og det vil vi selvfølgelig løbende arbejde på at udbedre, udtaler Mikkel Seedorff Sørensen, adm. direktør hos Frederikshavn Havn. 

Ombygningen påbegyndtes i 2020. Projektet er udført i etaper, og der har været en del testperioder for at sikre, at ændringerne skaber de ønskede optimeringer. Ændringerne i trafikafviklingen træder i kraft d. 6. juli 2022.