Ramning af spuns og pæle

15-05-2018

I forbindelse med havneudvidelsens Etape 2 er arbejdet med at ramme spuns til den nye 400 meter kaj påbegyndt.

Der skal herefter rammes ca. 2.200 beton- og stålpæle til forstærkning af det område, der kræver stor belastning i forbindelse med ophugning af fx borerigge.  

Ramningen vil primært forgå i hverdagene fra kl. 7-19.

Vi beklager de støjgener, arbejdet kan medføre!