Ramning af spuns

22-06-2020

I forbindelse med etablering af ny pier ved Østre Kaj er arbejdet med at ramme spuns påbegyndt.
Ramningen vil foregå periodisk i løbet af de næste par måneder.

Vi beklager de støjgener, arbejdet kan medføre!