Solidt halvårsresultat for Frederikshavn Havn

23-08-2017

Frederikshavn Havn har i første halvår haft et overskud på DKK 13,1 millioner. Omsætningen har i 2017 været ca. 10% over budget, og halvårsresultatet ligger 21% over budgettet for 1. halvår.

Vi har set en positiv udvikling i aktiviteterne over en bred kam og forventer, at 2017 ender i et niveau, der ligger over 2016, hvor Frederikshavn Havn havde et overskud på DKK 17,04 millioner,” udtaler bestyrelsesformand Bo Uggerhøj.

Det glæder os, at vi er i stand til at lave solide resultater i havnen, og at vi kan polstre os til 2018 og 2019, som sammenlignet med 2016 og 2017 betegnes som modningsår i forhold til igangsættelse af de nye aktiviteter, som kommer i forbindelse med den færdige havneudvidelse i 2018. Når havnen er færdigbygget, skal vi forvente, at der går noget tid med etablering af de faciliteter, som skal danne grundlaget for de nye aktiviteter, som kommer til Frederikshavn”, siger Bo Uggerhøj.