Vigtig info. vedr. havnevagt og skibsanløb

13-03-2020

Information til alle fartøjer:
I lyset af den seneste spredning af Coronavirus COVID-19 har Frederikshavn Havn implemeteret følgende foranstaltninger for at øge sikkerheden og beskytte vores kunders, gæsters og medarbejders sundhed:

 • Landgang og besøg på fartøjet skal begrænses til et absolut minimum. Alle unødvendige besøg på fartøjet frarådes, og landgang må kun gøres i nødestilfælde, sygdom osv. Landgang eller besøg i henhold til disse regler skal forestås af repærsentanter for skibet.

 • Hvis besætningsmedlemmer viser tegn på sygdom, er fartøjet forpligtet til at underrette Den Danske Sundhedsstyrelse som besskrevet i vedlagte dokument og efterfølgende underrette Havnekontoret:
  +45 96 20 47 18.

 • Fartøjet skal føre journal over besætningsmedlemmer, der har været i lande eller i kontakt med personer, der har været i lande inden for de sidste 14 dage, markeret med orange eller rød i rejserådgivningen fra Danmarks Udenrigsministerium. https://um.dk/en og følge udenrigsministeriets retningslinjer for disse personer.
   

Information til kunder og samarbejdspartnere:
Folketinget har hastebehandlet et ændringsforslag til den nuværende Epidemilov, som har betydning for os/jer.

Essensen i lovændringen er, at initiativet til at forespørge om sundhedstilstanden ombord fremover ligger hos Sundhedsministeriet. Det er også Sundhedsministeriet der træffer beslutning om håndtering af skibe. Sundhedsministeriet vil således kontakte Frederikshavn Havn, hvis der er problemer. Dette skyldes at skibenes indrapportering fremover skal ske til Sundhedsministeriet. Al kompetence overføres således fra epidemikommissionerne og decentrale myndigheder til Sundhedsministeriet, og datarapporteringen pålægges skibet.

Vedhæftede anvisninger, vedr. kontakt til myndighederne udsendes til skibe der anløber Frederikshavn Havn. 

For at begrænse spredningen af Covid-19 og dermed bedst muligt beskytte hinanden, har vi i Havnevagten gjort følgende tiltag.

Følgende vil være gældende indtil myndighederne udmelder andet:

 • Havnekontoret er lukket for besøgende – kontoret er dog bemandet 24-7. Har man behov for at mødes med en fra Havnekontoret, da kontakt os så vi kan finde den bedste og sikreste løsning.

  Vi vil dog fortsat være tilgængelige 24-7 på:
  Tlf.: +45 96 20 47 18
  Mail: portcontrol@pof.dk
  VHF: Kanal 12
   
 • Havneassistenterne går ikke ombord i skibene med mindre der er tale om nødstilfælde.
   
 • Havneassistenterne vil bedst muligt undgå nærkontakt med andre aktører på havnen for dermed at minimerer risici for spredningen af Covid-19.
  Vi vil dog stadig være på havnens område 24-7.
   
 • Der opfordres generelt til at alle aktører omkring skibsanløb i Frederikshavn følger myndighedernes anvisninger, undgår unødig fysisk kontakt med skibenes besætninger og hinanden. Hvis vi fra Havnekontorets side kan være behjælpelige, er i som altid meget velkommende til at kontakte os.


Det skal understreges, at vi fortsat vil forsøge at opretholde beredskabet fuldt ud, til trods for de nuværende begrænsninger.