Af Morten Vestergaard, Bestyrelsesformand
VMS Group

 

VÆKST OG UDVIKLING

Efter at have læst de forskellige indlæg på denne blog, kan man kun glæde sig over det billede, der tegnes af ihærdigt arbejde, innovative mennesker, bæredygtighed og en vilje til at bidrage til udviklingen af ”vores” havn og område. 

Det vil jeg også mene, er kendetegnende for VMS Group, hvor det hele begyndte som et udkast til en forretningsplan på et stykke ternet papir i sommeren 2001 – og et lejet lokale på Langerak med to mand i medarbejderstaben. I dag råder VMS Group over mere end 5.500 m2 fordelt på tre forskellige lokationer på havnen her i Frederikshavn – og en medarbejderstab på rundt regnet 200 ansatte, når vi medregner vores datterselskaber i Brasilien og Namibia. 

Størstedelen af vores faciliteter i Frederikshavn, nemlig 4.000 m2, findes på Havnepladsen, hvor vores maskin-, turbo- og marineværksteder samt administration har til huse. Værkstederne er base for den del af servicearbejdet, der udføres lokalt. Dertil kommer mængden af service, der udføres on-site over hele verden af vores rejsende montører.

Entrepeneurship i Frederikshavn
Ud over faciliteterne på Havnepladsen, råder vi over en testhal på Nordhavnsvej, som vi rykkede ind i i foråret 2019. Det gjorde vi for at kunne levere optimalt indenfor et af vores nye forretningsområder: Design og opbygning af generatorsæt baseret på miljøvenlig motor fra det amerikanske selskab Wabtec. I 2016 fik vi nemlig det tyske og skandinaviske agentur på den nyudviklede motortype V250 og L250, som møder de skrappe krav om reducering af NOx-udledning og udledning af sodpartikler. 

Som en af de aktive spillere på havnen glæder vi os over den udvikling og udvidelse, der sker på havnen, og vi sætter stor pris på etableringen af nye kajanlæg og den udvidede dybdegang, der skaber muligheder for at tiltrække nye og endnu større kunder til havnen.  Med den ånd og det entrepreneurship, der kendetegner den maritime branche i Frederikshavn, er der grobund for fortsat vækst og styrkelse af Frederikshavn som en international udbyder af maritim service i verdensklasse.

En service, vi både er stolte af og glade for at være en del af og fortsat bidrage til.

Nye faciliteter muliggør udvikling
VMS Group står foruden salget af føromtalte motorer også for at opbygge generatorsættene efter kundernes ønsker, herunder såvel design af bundrammer som de tekniske beregninger af vibrationer og støjniveauer samt montage og idriftsættelse af de færdige generatorsæt ombord. Det kræver et grundigt analyse- og udviklingsarbejde, som udføres af vores erfarne folk i engineering-afdelingen. Vi leverede sidste år de første generatorsæt til krydstogtbranchen i Norge, og i august modtog vi endnu en ordre på levering af de miljørigtige gensets, denne gang til Tyskland. 

Testhallen på Nordhavnsvej er helt afgørende for, at VMS Group kan udnytte det nye forretningsområde optimalt. Faciliteterne på havnen i Frederikshavn betyder desuden, at vi kan tilbyde test af andre motortyper. På Nordhavnsvej råder vi ligeledes over 1.000 m2 lagerfaciliteter, hvorfra der dagligt leveres store og mindre dele til projekter i og uden for Danmark. 

VMS Group har altså været en del af havnen og set udviklingen af havnen gennem det seneste stykke tid, og der er ingen tvivl om, at de nye faciliteter på havnen i forbindelse med havneudvidelsen giver både os i VMS Group og havnens mange andre, dygtige aktører mulighed for at vokse og udvikle sig sammen med havnen. Vi glæder os over at være en del af den udvikling og ser med glæde frem mod havnens fremtid.

 

________________________
Dette indlæg er en del af Frederikshavn Havns maritime blogunivers, som vi kalder THE PORT VOICE. Bloggen er sat i verden for at lade havnens virksomheder og samarbejdspartnere komme til orde. Formålet er at skabe en kanal, hvor vi sammen kan dele viden, passion og holdning på en samlende, engagerende samt almennyttig måde. Målet er at få så mange af havnens virksomheder, organisationer og interessenter til at byde ind, så vi får en platform, hvor vi kan lære mere om hinanden, give læring, viden eller holdning videre og byde lidt inden for i den verden, vi hver især befinder os i.