Af Claus Thinggaard Larsen, Filialchef
Stena Recycling A/S, Frederikshavn

 

VI HAR FORFINET DET BESKIDTE ARBEJDE

Siden 1939 har Stena taget sig af at håndtere affald på en ansvarlig måde. I mere end 80 år har vi sorteret affaldet, så det endte de rigtige steder. Siden 2004 også i Frederikshavn. Stena Recycling har rødder, der går tilbage til længe før affaldssortering var noget, alle gjorde. Siden da er der sket meget.

Der sker sindssygt meget i vores branche lige nu. Blandt andet, fordi der er kommet et enormt politisk fokus på affaldssortering og genanvendelse. F.eks. skal danskerne jo nu til at sortere op til 10 forskellige typer affald derhjemme. Det virker uoverskueligt, men det er slet ikke umuligt. Hvis man bare laver nogle små ændringer, kan man faktisk gøre en kæmpeforskel.

Det er på mange måder det samme, vi har arbejdet med i over 80 år. Vi har forfinet det beskidte arbejde, så vi nu kan håndtere endnu flere typer affald, hvoraf mere og mere kan genanvendes. For at blive i billedet med de danske hjems affaldssortering, så handler det om, at vi får minimeret den mængde, der ryger i spanden med restaffald. Når spanden med restaffald begynder at være tom, så er vi ved at være i mål. Det er selvfølgelig en lidt anden type affald, vi håndterer i Stena Recycling, men billedet er det samme.

100% er målet
Affaldssorteringen i dag er da heller ikke, hvad den var, da Steen A. Olsson startede det hele i Göteborg i 1939. Selvom vi i dag sorterer mere, end vi nogensinde har gjort, så er vi i Stena Recycling ikke rigtig tilfredse, før vi kan sortere og genanvende 100%. Det er målet. Og vi er faktisk slet ikke så langt fra.

For at vi skal nå dertil, er det vigtigt, at vi allesammen arbejder i en fælles retning. Frederikshavn er et rigtig godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at få mange store spillere til at samarbejde om et fælles mål. Der hersker en særlig samarbejdsmentalitet på havnen, og det brede samarbejde på kryds og tværs udmønter sig i sparring, hjælp og forretning. For selvfølgelig skal der også tjenes penge.

Vi har heldigvis fundet en måde at tjene penge på at købe, overtage og håndtere andres skrot og affald. Vi kan i Stena Recycling genanvende pap, papir, plast, jern, metal, farligt affald og elektronik. Kort sagt mere eller mindre hele molevitten.

Innovation og samarbejde er nøglen
Stena Recycling i Frederikshavn håndterer mellem 40.000 og 50.000 ton affald årligt. Og vi forventer, at den mængde vil stige i takt med, at havneudvidelsen begynder at give pote. Og selvom en smule spild ikke kan undgås, vil vi altid gå efter at kunne genanvende 100%.

At nå dertil kræver, at vi bruger mange penge og kræfter på innovation og udvikling. Hvis ikke vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre tingene på den rigtige måde, så kan vi alle sammen komme i kæmpestore problemer om ganske få år. Derfor er det så vigtigt, at vi bruger energien på at komme frem til at kunne genanvende 100% af det affald, der kommer igennem vores system.

På havnen er vi ikke nogen lille spiller, men vores effekt i det store billede bliver endnu større, fordi vi har nogle gode kunder og samarbejdspartnere på havnen, som vi servicerer hver dag, ligesom vi gladelig deler ud af vores store erfaring med affaldssortering. Til gengæld får vi også fremragende service, når vi har brug for at få serviceret vores maskiner eller lignende. Det samarbejde, vi har på havnen, kommer alle til gode. Vi skal gerne i fællesskab nå dertil, hvor vi kan sortere og genanvende 100%. Vi er der ikke endnu, men med hårdt arbejde og gode samarbejdspartnere, så tror vi på, at vi når hurtigere i mål.

 

 

________________________
Dette indlæg er en del af Frederikshavn Havns maritime blogunivers, som vi kalder THE PORT VOICE. Bloggen er sat i verden for at lade havnens virksomheder og samarbejdspartnere komme til orde. Formålet er at skabe en kanal, hvor vi sammen kan dele viden, passion og holdning på en samlende, engagerende samt almennyttig måde. Målet er at få så mange af havnens virksomheder, organisationer og interessenter til at byde ind, så vi får en platform, hvor vi kan lære mere om hinanden, give læring, viden eller holdning videre og byde lidt inden for i den verden, vi hver især befinder os i.