Af Kurt Lindhardt Nielsen, Salgschef
SILO Construction – Global Green Developer (GGD)


Visionære og innovative aktører i forening

Hvis du har været en tur forbi de nye havnearealer, har du muligvis lagt mærke til de nye store haller, som på mange måder ser ud til at være bygget af store byggeklodser. Hallerne er resultatet af en perlerække af innovative løsninger og forudseenhed fra flere aktører. For hvad gør man, hvis man ikke synes, den rette løsning eksisterer på markedet? Man udvikler sin egen løsning! Sådan startede vi i Global Green Developer (GGD) vores afdeling SILO Construction, som for nylig er rykket ind på de nye havnearealer i Frederikshavn med 10.000 kvadratmeter til opbevaring og produktion.

I 2014 søgte vi efter en fleksibel, solid og økonomisk bæredygtig løsning til at opbevare biomasse mest effektivt og i tørvejr. Det var her, idéen til vores unikke betonbyggeklodser opstod. Vi kunne simpelthen ikke finde et produkt på markedet, der levede op til vores krav. Løsningen blev derfor at udvikle vores eget produkt. I grove træk er der tale om forvoksede byggeklodser i beton.

Klodserne vejer op til 1,5 tons, men er lette at samle, adskille og flytte med det rette værktøj. På trods af den store fleksibilitet er klodserne ideelle til at opbygge solide mure, der er trykfaste i op til 8 meters højde med en styrke på 15 tons pr. løbende meter.

Bygget på forventet efterbevilling
De forvoksede byggeklodser er nu at finde på Frederikshavn Havn, hvor de danner ramme om de 10.000 kvadratmeter, vi har etableret på havnen. Fra havnens side har man turdet at bygge hallerne til trods for ikke at have nogen aftaler om hallernes brug, da aftalen blev indgået mellem Frederikshavn Havn og os for snart fire år siden.

Vi indgik altså i et joint venture og stiftede et fælles selskab til driften af hallerne. Uden forudgående aftaler eller underskrevne kontrakter om brug af hallerne besluttede vi at bygge fem styks på forventet efterbevilling. Det kunne kun lade sig gøre på grund af visionerne hos Frederikshavn Havn og GGD, og strategien har givet pote: Det første læs træpiller er allerede under tag.

Fremtidssikring
Den forudseenhed afspejler på mange måder pakhusenes anvendelsesmuligheder. Pakhusene giver nemlig mulighed for at købe eksempelvis biomasse ind i store mængder, når prisen er lav, for så at kunne opbevare og videredistribuere på et senere tidspunkt, når behovet opstår. Når pakhusene så er tomme, kan de bruges til noget helt andet. Det betyder, at der kan skiftes lejer og/eller varegruppe med dags varsel.

Med de nye opbevaringsmuligheder har havnen nu mulighed for at få udnyttet den store vanddybde, når skibe kommer ind med last til opbevaring i de nye pakhuse. For os er det endnu en mulighed for at vise, hvor fleksible og multianvendelige vores pakhuse er. Det er altså ren win/win for havnen, os og fremtiden.

 

________________________
Dette indlæg er en del af Frederikshavn Havns maritime blogunivers, som vi kalder THE PORT VOICE. Bloggen er sat i verden for at lade havnens virksomheder og samarbejdspartnere komme til orde. Formålet er at skabe en kanal, hvor vi sammen kan dele viden, passion og holdning på en samlende, engagerende samt almennyttig måde. Målet er at få så mange af havnens virksomheder, organisationer og interessenter til at byde ind, så vi får en platform, hvor vi kan lære mere om hinanden, give læring, viden eller holdning videre og byde lidt inden for i den verden, vi hver især befinder os i.