BETINGELSER


Forretningsbetingelser
Takster
Ordensreglement
Betingelser for ledninger og overkørsler
Persondatapolitik
Cookiepolitik


SKÆRPET PROCEDURE FOR ERKLÆRING OM UDENRIGSFART

Ydelser leveret til skibe i udenrigsfart kan i henhold til momsloven faktureres uden moms. Fakturering uden moms er dog betinget af, at skibet over for havnen dokumenterer, at skibet er i udenrigsfart. Hvis havnen ikke har modtaget den fornødne dokumentation fra skibet, må der ifølge momsloven ikke faktureres uden moms.

Frederikshavn Havn har til formålet udarbejdet en momsdeklaration.


Momsdeklaration


Momsdeklarationen eller tilsvarende dokumentation skal udfyldes og afleveres for hvert anløb. Bemærk at det er skibets Kaptajn, der skal underskrive deklarationen, for at den er gyldig.

Deklarationen skal være Frederikshavn Havn i hænde senest ved skibets afgang, ellers faktureres skibet med moms efter gældende regler.

Den skærpede procedure omkring erklæringer om udenrigsfart er gældende pr. 1. oktober 2013.