DRONEFLYVNING PÅ FREDERIKSHAVN HAVN


Det er forbudt at flyve med drone på Frederikshavn Havns område - uanset formålet - uden forudgående tilladelse fra havnevagten. 

Det er ligeledes forbudt at flyve med drone uden for havnens område for at fotografere/videofilme på Frederikshavn Havns område uden forudgående tilladelse fra havnevagten. 

Havnevagten kan kontaktes på portcontrol@pof.dk eller 96204718. 

Tilladelse til droneflyvning på Frederikshavn Havn gives kun som en engangstilladelse.
Der skal således ansøges om tilladelse hver gang, droneflyvning ønskes foretaget. 

Der er totalt flyveforbud i de markerede områder på kortet.
Der gives ikke dispensation til at flyve med drone i disse områder på Frederikshavn Havn. 

Kort med forbudsområder for droneflyvning på Fredderikshavn havn 


Havnevagten forholder sig til følgende ved ansøgning om tilladelse til at flyve med drone på Frederikshavn Havns område: 

Frederikshavn Havn henholder sig til dronebekendtgørelsen (BEK 2253), Droneforordningen (EU 2019/947) og Droneproduktforordningen (EU 2019/945).

Frederikshavn Havn forbeholder sig ret til at vurdere om en ønsket droneflyvning vil genere andre interesser på havnens/kunders område og herfra beslutte, om flyvningen kan foretages (blandt andet i henhold til bekendtgørelse 1190, Bekendtgørelse af lov om TV-overvågning).

Frederikshavn Havn kan til enhver tid forlange at se godkendelse og autorisation for drone og dronefører.