MOMSDEKLARATION


Skibe i udenrigsfart kan opnå momsfritagelse ved at udfylde en momsdeklaration.


Momsdeklaration


Visse ydelser leveret til skibe i udenrigsfart kan i henhold til momsloven faktureres uden moms. Fakturering uden moms er dog betinget af, at skibet over for havnen dokumenterer, at skibet er i udenrigsfart. Hvis havnen ikke har modtaget den fornødne dokumentation fra skibet, må der ifølge momsloven ikke faktureres uden moms.

Frederikshavn Havn har på det grundlag udarbejdet en momsdeklaration.
Momsdeklarationen skal udfyldes og afleveres for hvert anløb.

Bemærk at det er skibets Kaptajn, der skal underskrive deklarationen.

Deklarationen skal være Frederikshavn Havn i hænde senest ved skibets afgang, ellers faktureres skibet med moms efter gældende regler.