AFFALDSHÅNDTERING

 

Affaldshåndteringsplan
 

FAST BRANDBART AFFALD

Ved skibe der, i overensstemmelse med 24-timers forhåndsanmeldelsen, ønsker at aflevere fast brandbart affald, placeres en container ved skibets planlagte anløbskaj.


MASKINRUMSSLOP

Ved skibe der, i overensstemmelse med 24-timers forhåndsanmeldelsen, ønsker at aflevere maskinrumsslop, leverer Frederikshavn Havn en 5 m3 tankanhænger på kajen. Tilslutning enten med International Shore Connection eller direkte med slange til tanken. Det kræves, at skibet er i stand til at pumpe slopolien til tanken. Mindre mængder kan afleveres i opstillede 200 liters tromler.


KLOAKSPILDEVAND

Kloakspildevand kan afleveres til havnens spildevandsledningsnet eller afhentes af slamsuger. 


MODTAGEFACILITETER