GODS


Frederikshavn Havn tilbyder et effektivt setup for håndtering af gods, der sikrer, at godset kommer hurtigt og sikkert over kajen. Aktiviteterne omfatter bl.a. lastning og losning af stykgods, massegods, projektlast, tungløft, olie, kemikalier og skrotjern. De foregår døgnet rundt - året rundt!

Alle nødvendige redskaber og faciliteter som fx moderne ramper og trucks er til rådighed på havnen. Havnen er også i besiddelse af arealer og pakhuse til oplagring af gods, og der er fra havnen direkte adgang til det europæiske jernbane- og motorvejsnet.

Godsomsætningen på Frederikshavn Havn udvikler sig positivt. Specielt på massegodsområdet oplever havnen stor fremgang, hvor især aktiviteterne inden for biobrændsel er stærkt stigende.

Frederikshavn Havn har indgået aftale med Global Green Developer omkring etablering af nye faciliteter til håndtering af såvel bulkvarer som projektgods. Der etableres i alt 10.000 m2 nye lagerhaller/produktionsfaciliteter fordelt på 5 haller á 2.000 m2 på det nye havneudvidelsesområde. Pakhusene bliver multifunktionelle og kan bruges til oplagring af bulkvarer som korn og foderstoffer, biobrændsel, gødning mv. Pakhusene får adgangsforhold, som også gør det muligt at oplagre større konstruktioner - eksempelvis i forbindelse med reparationer af borerigge. Endelig vil der være mulighed for at indgå kortere og længere lejemål til eventuel produktionsaktivitet.

Herudover planlægger Nordliq opførelse af et nyt og banebrydende anlæg til LNG-produktion. Anlægget, som også bliver en bunkerstation, bygger som et af de første i verden på et helt nyt koncept, hvor man kan producere LNG'en der, hvor den skal bruges.

Olie er også et forretningsområde i vækst på Frederikshavn Havn. Nordic Marine Oil A/S driver et tankanlæg, som håndterer oplagring og distribution af olie på havnen. Stena Oil har lejet 38.000 m2 på den nyanlagte del af havnen til en ny terminal til maritimt brændsel. Bunkerterminalen får en kapacitet på 75.000 m3 og bliver den største i Skandinavien.
 

Takster
Forretningsbetingelser