GEOGRAFI OG TRANSPORT


Med Frederikshavn Havn er du i knudepunktet for den nordeuropæiske søfart.
Her er der adgang til mere end 50 mio. mennesker inden for en radius af 600 km.


57°26,1'N 10°32,9'E (KATTEGAT)


TÆT PÅ DEN BLÅ MOTORVEJ...

Frederikshavn Havn har en central logistisk placering beliggende mellem Nordsøen og Baltikum. Havnen ligger direkte ud til verdens 3. mest befærdede passage (T-ruten), hvor 100.000 skibe passerer hvert år.


...OG TÆT PÅ DEN GRØNNE MOTORVEJ

Fra Frederikshavn Havn er der direkte adgang til det europæiske motorvejsnet, idet E45 starter ved havnens port. Som basishavn for færgeruter til Norge, Sverige og Læsø er Frederikshavn et knudepunkt for vejtransport mellem Skandinavien og Europa. Havnen passeres årligt af mere end 3/4 millioner rullende enheder.

Frederikshavn er en vigtig brik i forhold til transportinfrastrukturen i Nordeuropa. Frederikshavn Havn er udpeget som en del af Europas hovedtransportnet, og vej- og jernbanestrækningen fra Århus til Frederikshavn er en del af hovedtransportkorridorerne i Europa.

Frederikshavn Havn er oplagt som HUB for gods til og fra kontinentet og er bl.a. derfor det foretrukne transportknudepunkt mellem Norge, Sverige og Danmark. Godstrafikken nyder for alvor godt af den store kapacitet og de mange afgange, der begrænser ventetiden for lastbiler. På Frederikshavn Havn finder du en moderne og effektiv infrastruktur med bl.a. toldklarering, transportcenter og servicefaciliteter for rullende materiel.

Modulvogntog på op til 25,25 meter og 60 ton kan modtages og returneres på havneområdet i Frederikshavn.