Kort med kajnumre

 Alle kajer på Frederikshavn Havn er forsynet med et kajnummer, som skibene anvises plads efter.
           

KAJNUMRE

Kort med kajnumre

Frederikshavn Havn råder over i alt 7 km kajer.  
I forhavnen og fragthavnen er der 8 meters vanddybde langs kajerne. I nordhavnen er der 7 meters vanddybde langs kajerne. Langs den nye kaj tilbydes vanddybde på 14 meter.