Kort med kajnumre

 Alle kajer på Frederikshavn Havn er forsynet med et kajnummer, som skibene anvises plads efter.
           

KAJNUMRE

Kort med kajnumre

Frederikshavn Havn råder over i alt 6 km kajer.  
I forhavnen og fragthanen er der 8 meters vanddybde langs kajerne. I nordhavnen er der 7 meters vanddybde langs kajerne.