Kort med kajnumre

 Alle kajer på Frederikshavn Havn er forsynet med et kajnummer, som skibene anvises plads efter.
           

KAJNUMRE


Kort med kajnumre

Frederikshavn Havn råder over i alt 7,2 km. kajer.

I nordhavnen er der 7 meters vanddybde langs kajerne, mens der i fragthavnen er 8 meters vanddybde langs kajerne. I det nye havneområde er der 14 meters vanddybde i forhavnen og langs kajerne. Ved den nye pier bliver der 9,5 meters vanddybde ved skibskajen.