MILJØ OG GENVINDING


GENVINDING

Genvindingsindustrien er i global vækst og er allerede veletableret i Frederikshavn. 

Nogle af de store operatører inden for genvinding i Danmark er at finde på Frederikshavn Havn. Der håndteres alle former for landbaserede genvindingsprodukter samt ophugning af mindre skibe og fiskerfartøjer.

Modern American Recycling Services har lejet 280.000 m2 af de nye havneudvidelsesarealer til etablering af et topmoderne specialbygget recyclingværft i Frederikshavn. Virksomheden forventer at genindvinde 200.000 tons stål årligt med ambitioner om at gøre Frederikshavn til centrum for grøn recycling af panamax-skibe og helt store olieinstallationer.  

Der stilles stadig større krav til miljøsikkerhed i forbindelse med genvinding af skibe og offshore-installationer, og i den forbindelse er Frederikshavn Havn indstillet på at hjælpe genvindingsindustrien med at leve op til disse krav. Det betyder konkurrencefordele for havnens virksomheder samtidig med, at vi viser vejen for en mere ansvarlig genvindingsindustri på verdensplan. 

Frederikshavn Havn har en ambition om at blive Nordeuropas førende maritime miljø- og genvindingscenter. Den igangværende havneudvidelse vil gøre det muligt at modtage endnu større skibe og offshore-installationer til ophugning, og forretningsområdet vil således blive udbygget markant i takt med udvidelsen. 

 

ENERGIOPTIMERING

På miljøområdet er nogle af havnens virksomheder blandt verdens førende, når det gælder energioptimering af skibe, men også inden for vedvarende energi, herunder bølgekraft, havvindmøller og biobrændsel, er vi pionerer.

Frederikshavn Havn er en grøn havn, der komplimenterer vores ejers mål og strategi på energiområdet. Frederikshavn Kommune har lanceret et erhvervsudviklingsprojekt, Energibyen Frederikshavn, der har som mål at omlægge energiforsyningen i kommunen til 100% vedvarende energi. Energibyens opgave er at initiere, facilitere og koordinere projekter, som medvirker til at skabe grøn vækst og nye lokale jobs i energisektoren.
 

Takster
Forretningsbetingelser