GENERELT

Frederikshavn Havn er i dag en af Danmarks mest betydningsfulde erhvervshavne.
Havnen er blandt Danmarks 10 største havne og omfatter færgehavn, fragthavn og en alsidig serviceindustri.
Det er en moderne erhvervshavn med central placering, gode faciliteter og et service-setup, der sikrer hurtig og effektiv håndtering af skibe og last.
Havnen har en ambitiøs investeringsplan og en klar strategi om også i fremtiden at tilbyde de bedste faciliteter og maritim service i verdensklasse.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

  TURISME OG FÆRGETRAFIK
  KONVENTIONEL HAVNEVIRKSOMHED
  MILJØ OG GENVINDING
  MARITIM SERVICEINDUSTRI


Frederikshavn Havn er den største færgehavn imellem det europæiske kontinent og Skandinavien, og havnen er udgangspunktet for færgetrafik til og fra Gøteborg, Oslo og Læsø. I havnen findes 5 færgelejer med rampe og 3 Ro-Ro lejer. 

Havnen har en moderne og effektiv infrastruktur, og logistikmæssigt nyder havnens brugere og kunder godt af den direkte forbindelse med det europæiske motorvejs- og jernbanenet.

I alt dækker havnen et areal på 2.419.063 m2 hvoraf vandarealet udgør 975.500 m2.

Vanddybden i havnen er mellem 7 og 14 meter. Der er 14 meters vanddybde i der nye svajebassin og i det nye havnebassin.

Frederikshavn Havn råder over i alt 7,2 km. kajer.

Nordhavnen: 7 meters vanddybde langs kajerne
Fragthavnen: 8 meters vanddybde langs kajerne
Nyt havneområde: 14 meters vanddybde langs kajerne
Nyt kajanlæg: 9,5 meters vanddybde langs skibskajen 

Frederikshavn Havn kan anløbes af skibe op til Panamax-størrelsen. 

Frederikshavn Havn er en velbesøgt havn med ca. 4.500 årlige skibsanløb, heraf 3.900 færgeanløb med 1,8 mio. passagerer, 350.000 personbiler, 168.000 lastbilenheder, 2.500 busser og en samlet godsmængde på 2,45 mio. tons.


Kort over Frederikshavn Havn

 

HELE BYEN I RYGGEN

Havnen er afgørende for Frederikshavn og har altid været det. En pulserende dynamo, der har sikret beskæftigelse og velstand gennem generationer - ikke alene for byen, men for store dele af Nordjylland. 

Havnen er byens havn – og genererer flere end 5.500 arbejdspladser. På havneområdet opererer ikke mindre end 100 private virksomheder. Havnen er således områdets vækstmotor og nyder fuld opbakning fra baglandet.


" Frederikshavn Havn er, som et maritimt kraftcenter i Europa, et omdrejningspunkt for en betydelig del af væksten  i Frederikshavn Kommune. Aktivitetsniveauet i den maritime industri stiger, så nu udvider vi Frederikshavn Havn. Vi sætter kursen mod fremtiden!     
                                                                                                                                                        
Borgmester Birgit S. Hansen