ORGANISATION


Frederikshavn Havn er en kommunal selvstyrehavn, der er organiseret i overensstemmelse med Havnelovens §6 og §9.

Frederikshavn Havn blev omdannet fra aktieselskab (Frederikshavn Havn A/S) til kommunal selvstyrehavn med virkning fra 1. januar 2014.

Frederikshavn Havn ejer 100% af aktierne i datterselskabet FH Ejendom A/S.
 

Organisationsdiagram
 

BESTYRELSEN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

Direktør Bo Uggerhøj (formand)
Konsulent Lars Karlsson (næstformand)
Direktør Leif Pedersen
Direktør Lotte Lundberg
Byrådsmedlem Jytte Høyrup
Byrådsmedlem Anders Brandt Sørensen
Medarbejderrepræsentant Kenneth Hansen