ORGANISATION


Frederikshavn Havn er en kommunal selvstyrehavn, der er organiseret i overensstemmelse med Havnelovens §6 og §9.

Frederikshavn Havn blev omdannet fra aktieselskab (Frederikshavn Havn A/S) til kommunal selvstyrehavn med virkning fra 1. januar 2014.

Frederikshavn Havn ejer 100% af aktierne i datterselskabet FH Ejendom A/S.
 

Organisationsdiagram
 

BESTYRELSEN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

Direktør Bo Uggerhøj (formand)
Konsulent Lars Karlsson (næstformand)
Direktør Leif Pedersen
Senior Vice President Lotte Rosenberg
Byrådsmedlem June Menne
Byrådsmedlem John Lamp Henriksen
Medarbejderrepræsentant Flemming Berg Christensen