ORGANISATION


Frederikshavn Havn er en kommunal selvstyrehavn, der er organiseret i overensstemmelse med Havnelovens §6 og §9.

Frederikshavn Havn blev omdannet fra aktieselskab (Frederikshavn Havn A/S) til kommunal selvstyrehavn med virkning fra 1. januar 2014.

Frederikshavn Havn ejer 100% af aktierne i datterselskabet FH Ejendom A/S.


Organisationsdiagram

 

BESTYRELSEN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

Karsten Dybvad (formand)
Pia Ankerstjerne (næstformand)
Thomas Lindschouw
June Menne (byrådsmeldem)
John Lamp Henriksen (byrådsmedlem)
Flemming Berg Christensen (medarbejderrepræsentant)