Af Kenneth Hardam, Port Service Manager Denmark
Stena Line Denmark A/S

 

Gå forrest i kampen om en bæredygtig fremtid for det maritime Frederikshavn

I henhold til en undersøgelse udført af Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen i 2018, bliver over 227.000 ton spiselige fødevarer kasseret årligt inden for detailhandlen i Danmark. Dette er omkostningsfuldt og udleder store mængder CO². Madspildet er fordelt over flere industrier, indenfor detailhandlen, hoteller, restauranter, institutioner og storkøkkener. Stena Line og vores færger gik ikke fri.

Som en del af vores bæredygtige fokusområde ”Ansvarligt Forbrug”, har Stena Line en strategi om at bevæge sig i retning af en mere bæredygtig håndtering af fødevarer og madspild ombord på vores færger. I 2018 startede vi et projekt ombord på Stena Saga (Frederikshavn – Oslo færgeruten) med det formål at: reducere madspild, være mere miljøbevidste og endeligt at certificere Stena Saga i forhold til madspildshåndtering.

Jeg er stolt over at sige, at vi er lykkedes med disse mål på under et år! Det er lykkedes os at reducere vores madspild markant ved blandt andet at veje vores spild således, at køkkenet ombord kan optimere forbruget og portionerne.

En værdifuld investering med positivt afkast i længden
Hvordan lykkedes det så hurtigt?
For det første er to affaldsspande placeret på en vægt. Før medarbejderne smider mad ud, skal hun eller han indtaste, hvilken type affald det er på en tilsluttet tablet. Dette er ikke alene en god guide for køkkenet i forhold til indkøb, men de får også data – så som værdien af affaldet i forhold til niveauet af den udledte CO² og den totale vægt af affaldet. Allerede gennem de første uger af projektet blev madspildet reduceret med mere end 500 kg, hvilket svarer til 2,1 ton CO².
 


- Alle ansatte har været meget positive, og bevidstheden er vokset blandt os. Nu tænker du, før du smider mad i affaldsspanden, siger Patrik Rothoff, Chefkok på Stena Saga, omkring projektet.

For det andet transporteres madaffaldet i land og forvandles til biogas. Dette er et vind-vind-vind projekt, hvor vi bliver mere bæredygtige, set med både et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv, da både madaffald og madomkostninger er reduceret. Vi har endda minimeret tunge løft ombord indenfor håndteringen af mad, hvilket er en forbedring for helbredet og velbefindende for vores ansatte ombord.

Kort sagt, allerede efter 9 måneder efter projektets start er Stena Line blevet certificeret med ReFood Mærket [1] og arbejdet fortsætter nu i land, hvor næste mission er at komme madspildet fra terminalen i Frederikshavn til livs. Dette projekt er allerede godt i gang og forventes at blive certificeret efter sommeren.

En venlig opfordring til vores kollegaer på Frederikshavn Havn
Vi ønsker at fremhæve dette, da vi hos Stena Line tror på, at dette er vejen frem. Ikke kun for vores forretning, men for alle virksomheder på Frederikshavn Havn. Vores bæredygtige strategi er baseret på FNs Udviklingsmål og inkluderer fem relevante områder for vores forretning, hvor vi kan gøre en forskel. At gå forrest i forhold til bæredygtighed betyder også, at vi ønsker at inspirere andre, inklusiv resten af det maritime Frederikshavn.

Hovedsageligt handler det om at samarbejde, for at vi kan skabe en bæredygtig løsning for fremtiden. Et godt eksempel er, at Frederikshavn Havn står til at spare udgifter til afbrænding af madaffald, som i stedet går til genanvendelse. Det er ligeledes en betydelig omkostningsbesparelse for os, da havnen tidligere har håndteret denne form for affald for os ved at sende det til det lokale forbrændingsanlæg. Som partner til Frederikshavn Havn har vi en gensidig interesse i at reducere omkostningerne, og det er vi lykkedes med her. Af alle disse grunde og flere til, opfordrer vi vores kollegaer på havnen til at tænke på, hvor de kan være gode partnere i forhold til at skabe en mere bæredygtig fremtid for Frederikshavn Havn, for dem selv og os andre.
 

[1] Kilde: https://www.refood.dk/dk/rfdk/koncept-service/refood-maerket-certificering-for-madspild/

 

________________________
Dette indlæg er en del af Frederikshavn Havns maritime blogunivers, som vi kalder THE PORT VOICE. Bloggen er sat i verden for at lade havnens virksomheder og samarbejdspartnere komme til orde. Formålet er at skabe en kanal, hvor vi sammen kan dele viden, passion og holdning på en samlende, engagerende samt almennyttig måde. Målet er at få så mange af havnens virksomheder, organisationer og interessenter til at byde ind, så vi får en platform, hvor vi kan lære mere om hinanden, give læring, viden eller holdning videre og byde lidt inden for i den verden, vi hver især befinder os i.