Energipil

03-06-2022

Når havnens sedimentdepoter er fuldt udnyttede, lukkes de ned i henhold til krav fra Naturstyrelsen. 
De kan herefter bruges som havneareal. 
 
I forbindelse med en nedlukning bliver sandmassen meget vandholdig, og der går lang tid, før der kan etableres fx bygninger på området.  
 
For at fremme denne proces på en grøn måde, har Frederikshavn Havn i samarbejde med Ny Vraa igangsat forsøg med plantning af Energipil på ét af områderne.
 
Energipil optager meget vand i vækstperioden og hjælper således med en hurtigere udtørring af arealet. En yderligere gevinst i processens løbetid er, at Energipil lagrer ca.14 ton co2/ha pr. vækstår og højner biodiversiteten i området.