Rekordresultat

16-06-2023

Årets resultat i Frederikshavn Havn udgør 66.003 tkr., hvilket er 61.638 tkr. mere end resultatet for 2021. 

Der er noteret en fremgang i omsætningen på 46%, en fremgang i bruttofortjenesten på 66% i forhold til 2021 og endelig en fremgang i driftsresultatet (efter afskrivninger) på 207% i forhold til 2021. Afskrivningerne er i samme periode steget 160%.

Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende.

- Vi noterer med tilfredshed, at vi nu ser resultatet af de nye aktiviteter, som primært udvidelsen af Frederikshavn Havn i 2 etaper har medført. Omsætningen følger forventningerne på trods af, at vi endnu ikke har realiseret den omsætning, som Stena Oils bunkerterminal vil medføre. Udover fremgangen i omsætning og bruttoresultat, noterer vi med stor glæde, at de nye aktiviteter foreløbig har skabt over 400 arbejdspladser hos virksomhederne på havnen, udtaler bestyrelsesformand Bo Uggerhøj.

- Når vi samtidig har afdraget på vores lån for såvel etape 1 og 2 siden 2018, og først i 2022 for alvor har noteret omsætning fra de nye aktiviteter, er det et imponerende regnskab, vi kan fremvise for Frederikshavn Havn. 

- Udviklingen følger vores forventninger, og vi ser frem til at være i fuld drift (inkl. bunkerterminalen) fra 3-4. kvartal 2023. Det skal i samme ombæring noteres, at afdragene i 2018-2021 udgør DKK 165 mio., som er taget ud af havnens driftslikviditet - hvilket svarer til 3 års omsætning i den oprindelige havn, så det viser lidt om robustheden i virksomheden.

- Det samme afspejles i vores budgetter og prognoser på kort og langt sigt - nemlig at vi ser ind i en rigtig spændende udvikling såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk, slutter Bo Uggerhøj.

Administrerende direktør, Mikkel Seedorff Sørensen tilføjer:
- Udover de allerede gennemførte projekter, hvor vi med en færdigbygget bunkerterminal i 2023 kan se frem til et fuldt driftsår i 2024, så er der allerede nu efterspørgsel efter yderligere baglandsarealer og ikke mindst kajfaciliteter. Vi arbejder for øjeblikket med at udvide aktiviteterne både med eksisterende og nye kunder - efterspørgslen er støt stigende i takt med, at de nye virksomheder er i drift - og flere nye vil gerne være en del af udviklingen i Frederikshavn.